Vil du annoncere på Bogpriser.dk, skriv til os her
Bogen “Værdier, Videnskab og Visioner” af Margaretha Järvinen;Bella Marckmann;Esther Nørregård-Nielsen (red.);

Forhandlere af bogen “Værdier, Videnskab og Visioner”

Boghandel Pris Fragt Fragt 1 Fragt 2 Levering Total
kr. 367,95
Fragt 1: kr. 39,95
Fragt 2: kr. 39,95
Levering: 1-2 dage
kr. 39,95 kr. 39,95 1-2 dage kr. 407,90 Vis
Pris:kr. 367,95 Fragt 1 (i)

Fragt: kr. 39,95
Levering: 1-2 dage
Fragt 2 (i)

Fragt: kr. 39,95
Levering: 1-2 dage

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2016, Udgave: 1

Djøf Forlag / ISBN 9788757434804

Beskrivelse: Dette festskrift hylder professor Peter Gundelach for hans mangeårige virke i dansk sociologi. Titlen Værdier, videnskab og visioner samler Peter Gundelachs faglige indsats i tre ord. Værdier, fordi danskernes værdier, og variationerne i værdier mellem forskellige befolkningsgrupper, er et af hans vigtigste forskningsområder. Videnskab, fordi Peter Gundelach altid har insisteret på, at disse værdier skal undersøges videnskabeligt – og gerne i tværvidenskabelige studier. Visioner, fordi samfundsforskningen aldrig må blive ligegyldig for det samfund, den er en del af. Festskriftets kapitler handler om demokrati, kristendom, uddannelse, arbejdsliv, etniske minoriteter, forskningsmetoder, sociologi og tværvidenskabelighed, inspiration, humor og mentorskab. Nogle kapitler har festskriftets genkendelige artikelform. Andre har karakter af korte bidrag, som meget direkte adresserer Peters virke og betydning som fagperson, som igangsætter og som kollega. 


Inholdsoversigt 

Indledning: Værdier, videnskab og visioner - af Margaretha Järvinen, Bella Marckmann & Esther Nørregård-Nielsen 
De danske værdier og danskerne - af Lars Torpe 
Danskernes værdier og perspektivet for en liberal verdensorden - af Georg Sørensen 
Atomiseringen af dansk kristendom - af Peter Lüchau
Tre slags konservatisme - af Ole Borre 
Demokratiopfattelser på Den grundlovgivende Rigsforsamling - af Palle Svensson 
Indre arbejdsværdier og postmateriel lykke – et komparativt perspektiv  - af Frederik Thuesen
Tryghed i ansættelsen og danskernes værdier – perspektiver på den danske flexicurity-model i lyset af værdiundersøgelsen - af Carsten Strøby Jensen 
Det banales betydning - af Benedikte Brincker Den dissonante familie – Refleksioner over værdiundersøgelsen - af Per Schultz Jørgensen 
I hjertet af Danmark – et projekt om en bog om at være dansk - af Hans Raun Iversen og Margit Warburg
Om gentagne målinger i panelstudier - af Svend Kreiner 
Tal til tiden: Spørgeskemaundersøgelsens levedygtighed over tid - af Anne Sofie Fink
Spørgeskemaets paradata – narrativer og etik - af Jeanette Østergaard Elaborering in action: Uddannelse og social mobilitet i Danmark - af Kristian B. Karlson & Anders Holm
Negativ interaktion - af Torben Tranæs
Elitens position i den sociale klassestruktur - af Christoph Houmann Ellersgaard, Anton Grau Larsen & Jonas Toubøl 
Deskriptiv statistik i sociologien – før, nu og fremover? - af Anders Blok, Morten Frederiksen & Kristoffer Kropp
Små og store værdier – i samfundsvidenskaber - af Heine Andersen 
Claudius Wilkens: Danmarks første sociolog – dansk sociologi mellem naturvidenskab, kameralvidenskab og humaniora - af Allan Madsen
Tristan da Cunha – verdens mest isolerede sociologiske studieobjekt - af Hans Henrik Bruun 
Den u-civile informationsudveksling mellem en kolonial stat og stammesamfund illustreret ud fra santaloprøret i Indien i 1855 - af Peter B. Andersen 
Shanghai tur-retur. Og et par pointer om køn, religion og sociologi - af Hilda Rømer Christensen 
Occupy Copenhagen – social bevægelse eller politisk happening? - af Klaus Levinsen
Sociologi og økonomi - af Niels Ploug Sociologi og politologi: tværfaglighed, åbenhed og nysgerrighed - af Morten Kelstrup 
Loyalitet og tillid i Forskningsrådet - af Ann Westenholz 
Peter som social arkitekt: Frokoststuens udformning og funktion - af Søren C. Winter 
Og nu til noget meget sjovere - af Esther Nørregård-Nielsen Vejlederens skjulte curriculum - af Bella Marckmann 
Svalastogas arvtager? En hyldest til Peter Gundelachs virke og betydning for dansk sociologi - af Niels-Henrik M. Hansen
Min rejse i fodsporene efter Peter Gundelach i 1990’erne - af Jørgen Elm Larsen
»Store mænd tiltrækker store mænd« Peter som bestyrelsesformand - af Hans Kristensen 
Peter Gundelach – Mister Survey response - af Peter Linde 
At vælge forskningens vej – med Peter som inspiration - af Rikke Skovgaard Nielsen 
Den autentiske professor - af Bettina Hauge Græsrødder og selskabsløver i et nyt surveylandskab - af Jakob Rathlev
Når lykken er at finde en mentor - af Lisbeth Trille G. Loft 
Forfatteroplysninger