Vil du annoncere på Bogpriser.dk, skriv til os her
Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen; Bogen “Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde” af Christian Breinholt;Jørgen Christiansen;

Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde

af Christian Breinholt; Jørgen Christiansen

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2007, Udgave: 26

Kroghs Forlag / ISBN 9788762408807

Beskrivelse:

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2008, Udgave: 2

Dafolo / ISBN 9788772813578

Beskrivelse:

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2009, Udgave: 3

Dafolo / ISBN 9788772814551

Beskrivelse: Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde foreligger nu i 3. udgave. Regelsamlingen er både tænkt som en håndbog for medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner m.v. og som en udgivelse til brug ved pædagoguddannelsen, specielt i forbindelse med fagområdet 'Individ, institution og samfund'.

2. udgave udkom i sommeren 2008. Siden er der kommet en del ændringslove til mange af de centrale love. Ændringslovene er indarbejdet i 3. udgave, der som noget nyt desuden gengiver FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, som folketinget 28. maj 2009 gav tilslutning til at ratificere. Denne konvention har betydet, at regelsamlingens omfang er øget en smule i forhold til sidste års udgave.

Bogen er opdelt i fire dele efter den kategori af retskilde, det udvalgte regelstof hører til:

Love

Internationale konventioner

Bekendtgørelser

Vejledninger

De vigtigste regler inden for hver kategori er gengivet i deres fuldstændige og ajourførte form. Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister, der gør det muligt hurtigt at finde, hvor der står noget om emnet i de forskellige kategorier af retskilder.

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2010, Udgave: 4

Dafolo / ISBN 9788772815220

Beskrivelse: Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde. 4. udgave

Regelsamlingens sigte er både at være en håndbog for medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner m.v. og en udgivelse til brug ved pædagoguddannelsen, specielt i forbindelse med fagområdet  ´Individ, institution og samfund´.

Siden 3. udgave udkom i sommeren 2009 er der kommet en del ændringslove til mange af de centrale love. Disse ændringslove er indarbejdet i denne 4. udgave. Desuden gengives to ændringslove, som træder i kraft den 1. januar 2011. Det handler om lovene om Barnets Reform og om en fleksibel frokostordning.

Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde er opdelt i fire dele efter den kategori af retskilde, det udvalgte regelstof hører til: Love, internationale konventioner, bekendtgørelser og vejledninger. Af hensyn til bogens omfang har der fundet en stram stofudvælgelse sted inden for de fire kategorier af retskilder. De vigtigste regler inden for hver kategori er gengivet i deres fuldstændige og ajourførte form.

Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister, der gør det muligt hurtigt at finde, hvor der står noget om emnet i de forskellige kategorier af retskilder.

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2011, Udgave: 5

Dafolo / ISBN 9788772816197

Beskrivelse: Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde. 5. udgave er en håndbog for medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner, pædagogstuderende, studerende på den pædagogiske assistentuddannelse mv. Den samler de vigtigste regler, som bl.a. pædagoger har brug for, på ét sted. Bogen udkommer nu i 5. udgave.

Regelsamlingen er opdelt i fire dele efter den type retskilde, som det udvalgte regelstof hører til:

Del I indeholder de centrale love inden for det pædagogiske og sociale område:
dagtilbuds-, service-, retssikkerheds- og folkeskoleloven. Derefter nogle love, der omhandler retsforholdet mellem forældre og børn: forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse og børneloven. Samt til sidst to vigtige forvaltningslove: forvaltnings- og offentlighedsloven.

Del II består af tre af de vigtigste internationale konventioner på det pædagogiske område: dels FN's konvention om barnets rettigheder, dels Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder og endelig FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Del III bringer et mindre udsnit af de mange bekendtgørelser, der knytter sig til lovene på området. Først og fremmest bekendtgørelsen om underretningspligt, og dernæst de to bekendtgørelser om magtanvendelse på henholdsvis børne- og voksenområdet. Dernæst følger bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser, og til sidst gengives bekendtgørelsen til dagtilbudsloven.

Del IV indeholder fire meget forskellige vejledninger: Først den ældre og kortfattede vejledning om skolefritidsordninger. Dernæst en nyere og længere vejledning om tavshedspligtreglerne samt en meget omfattende vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Til sidst i Del IV gengives den meget omfattende vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud.

Regelsamlingen afsluttes med en oversigt over takster og ydelser samt et fyldigt stikordsregister til hele bogen, som gør det muligt hurtigt at finde, hvad man søger.

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2012, Udgave: 6

Dafolo / ISBN 9788772817323

Beskrivelse: Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling - nye rammer for det pædagogiske arbejde er en håndbog for medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner, pædagogstuderende, studerende på den pædagogiske assistentuddannelse mv. Den samler de vigtigste regler, som bl.a. pædagoger har brug for, på ét sted. Bogen udkommer nu i 6. udgave.

Regelsamlingen er opdelt i fire dele efter den type retskilde, som det udvalgte regelstof hører til:

Del I indeholder de centrale love inden for det pædagogiske og sociale område:
dagtilbuds-, service-, retssikkerheds- og folkeskoleloven. Derefter nogle love, der omhandler retsforholdet mellem forældre og børn: forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse og børneloven. Samt til sidst to vigtige forvaltningslove: forvaltnings- og offentlighedsloven.

Del II består af tre af de vigtigste internationale konventioner på det pædagogiske område: dels FN´s konvention om barnets rettigheder, dels Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder og endelig FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Del III bringer et mindre udsnit af de mange bekendtgørelser, der knytter sig til lovene på området. Først og fremmest bekendtgørelsen om underretningspligt, og dernæst de to bekendtgørelser om magtanvendelse på henholdsvis børne- og voksenområdet. Dernæst følger bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser, og til sidst gengives bekendtgørelsen til dagtilbudsloven.

Del IV indeholder fire meget forskellige vejledninger: Først den ældre og kortfattede vejledning om skolefritidsordninger. Dernæst en nyere og længere vejledning om tavshedspligtreglerne samt en meget omfattende vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Til sidst i Del IV gengives den meget omfattende vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud.

Regelsamlingen afsluttes med en oversigt over takster og ydelser samt et fyldigt stikordsregister til hele bogen, som gør det muligt hurtigt at finde, hvad man søger.

Bogtype: Ukendt bogtype, Udgivelsesår: 1900, Udgave: 6

Dafolo / ISBN 9788772818177

Beskrivelse: