Vil du annoncere på Bogpriser.dk, skriv til os her
Bogen “Sårbarhed” af Birgit Bork Mathiesen;Bjarne Jacobsen;Mette Skovgaard Væver;Simo Køppe;Susanne Harder;Susanne Lunn;

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 2008, Udgave: 1

Gyldendal Akademisk / ISBN 9788741252100

Beskrivelse: Hvorfor bliver man syg? Fordi man er sårbar. Denne type simple årsagssammenhænge dominerer ofte den måde, vi forstår sygdomme på. Men ikke mindst i forhold til psykiske lidelser, hvor ætiologi og sygdomsforløb er ekstremt komplicerede, skaber sådanne forsimplede modeller ofte mere skade end gavn – f.eks. fordi simple modeller ofte møder politisk velvilje og derfor kan overtrumfe mere nuancerede og hensigtsmæssige modeller. I Sårbarhed argumenterer forfatterne for en mere nuanceret forståelse af begrebet sårbarhed. I bogens første del skildres sårbarhedsbegrebets historie fra 1600-tallet og frem, og forfatterne giver en række bud på komplekse modeller, der på hver deres måde kan bidrage med vigtige erkendelser om psykiske lidelsers opståen. I anden del ses der nærmere på specifikke psykiatriske diagnoser. Forfatterne argumenterer her for, at forsimplede sårbarhedsmodeller kan stå i vejen for hensigtsmæssig behandling, mens mere nuancerede forståelser af sårbarhed omvendt kan komme patienterne til gode i form af bedre behandlingstiltag. SIMO KØPPE, SUSANNE LUNN, METTE VÆVER, SUSANNE HARDER, BIRGIT BORK MATHIESEN og BJARNE JACOBSEN udgør en forskningsgruppe med omdrejningspunkt på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Tilsammen dækker de et bredt spektrum af psykologisk forskning fra humanistisk-eksistentiel psykologi til neuropsykologi. Samme forfattergruppe har tidligere medvirket i bogen Kroppen i psyken på Hans Reitzels Forlag.