Vil du annoncere på Bogpriser.dk, skriv til os her

Forhandlere af bogen “Om retspolitik”

Boghandel Total
kr. 130,00 Vis
kr. 132,95 Vis
kr. 139,95 Vis

Bogtype: E-bog, Udgivelsesår: 2002

DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag / ISBN 9788757490848

Beskrivelse: Meningen med bogen har ikke været at give endegyldige svar på, hvad retspolitik er. Som titlen antyder, har meningen i stedet været den at betragte retspolitikken fra forskellige synsvinkler og at introducere forskellige syn på og holdninger til retspolitik. Bogen kan læses af alle, som har interesse for retspolitik.Emnet retspolitik er et af de mest spændende og interessante, men samtidigt også et af de mest oversete inden for den almindelige retslære. Den moderne retsvidenskab har i dag erkendt, at retspolitikken er et af retsvidenskabens mange arbejdsområder. Denne erkendelse har ikke mindst betydet en større klarhed om, hvad der karakteriserer eller bør karakterisere en videnskabelig retspolitik, herunder om det overhovedet er muligt at trække skarpe grænser mellem retspolitik og retsdogmatik. Nyere retsteori har også ofte peget på det forhold, at retten er pluralistisk, hvilket bl.a. betyder, at der er mange såvel nationale som internationale producenter af ret. Den omstændighed, at der er mange producenter af ret, betyder således, at der er mange former for retspolitik. Det er bl.a. dette forhold, denne bog Om retspolitik behandler.Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757407878