Vil du annoncere på Bogpriser.dk, skriv til os her
Bogen “Ligestillingslovene bind 1 & 2” af Trine Hougaard;Maria Rasmussen;Christina D. Tvarnø;Ruth Nielsen;Kirsten Precht;Agnete L. Andersen;

Forhandlere af bogen “Ligestillingslovene bind 1 & 2”

Boghandel Pris Fragt Fragt 1 Fragt 2 Levering Total
kr. 2.129,95
Fragt 1: kr. 0,00
Fragt 2: kr. 0,00
Levering: +10 dage
kr. 0,00 kr. 0,00 +10 dage kr. 2.129,95 Vis
Pris:kr. 2.129,95 Fragt 1 (i)

Fragt: kr. 0,00
Levering: +10 dage
Fragt 2 (i)

Fragt: kr. 0,00
Levering: +10 dage
kr. 1.808,95
Fragt 1: kr. 39,95
Fragt 2: kr. 0,00
Levering: Ukendt
kr. 39,95 kr. 0,00 Ukendt kr. 1.848,90 Vis
Pris:kr. 1.808,95 Fragt 1 (i)

Fragt: kr. 39,95
Levering: Ukendt
Fragt 2 (i)

Fragt: kr. 0,00
Levering: Ukendt
kr. 1.850,00
Fragt 1: kr. 0,00
Fragt 2: kr. 0,00
Levering: Ukendt
kr. 0,00 kr. 0,00 Ukendt kr. 1.850,00 Vis
Pris:kr. 1.850,00 Fragt 1 (i)

Fragt: kr. 0,00
Levering: Ukendt
Fragt 2 (i)

Fragt: kr. 0,00
Levering: Ukendt

Bogtype: Paperback, Udgivelsesår: 1900, Udgave: 7

Jurist- og økonomiforbundet / ISBN 9788757436273

Beskrivelse: Kommentaren til ligestillingslovene er opdelt i 2 bind.

Første bind af ligestillingslovene gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Siden udgivelsen af 6.-udgaven er der sket væsentlige ændringer i retsgrundlaget for løsning af de problemer, der behandles i denne kommentar, navnlig følgende:

  • Diskriminationsforbuddet i art. 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder er steget op i retskildehierarkiet fra soft law til traktatrang ved Lissabon-Traktaten s ikrafttræden den 1.12.2009.
  • Ligebehandlingsnævnet blev oprettet fra 1.1.2009 og er i dag det centrale afgørelsesorgan vedrørende de love, der behandles i nærværende kommentar.
  • Der er truffet mange afgørelser både af EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet om de problemer, denne kommentar handler om, således at det relevante afgørelsesmateriale er langt større i dag end i 2008.


Andet bind af Ligestillingslovene, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligestillingsloven: ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.


Bøgerne henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.Indholdsoversigt

Bind 1
Forord
Kapitel 1. Forskelsbehandlingsloven
Kapitel 2. Den etniske ligebehandlingslov
Kapitel 3. Ligestillingsloven
Kapitel 4. Kønsbalance i ledelse
Kapitel 5. Særlige ligebehandlingsorganer
Kapitel 6. Grundlæggende regler, begreber og principper
Bilag 1. Oversigt over omtalte trykte danske domme
Bilag 2. Udvalgte utrykte danske domme om diskrimination
Bilag 3. Oversigt over udvalgte fagretlige afgørelser
Bilag 4. EU-domme
Bilag 5. Det etniske ligebehandlingsdirektiv
Bilag 6. Beskæftigelsesdirektivet
Bilag 7. Varer og tjenester (køn)
Bilag 8. Det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv
Bilag 9. ILO-Konvention nr. 111
Bilag 10. FN’s racediskriminationskonvention CERD
Bilag 11. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Bilag 12. FN’s kvindekonvention CEDAWStikordsregister

Bind 2
Forord
Del 1. Ligebehandlingsloven
Del 2. Ligelønsloven
Del 3. Lov om ret til orlov ved barsel m.v.
Del 4. Barseludligningsloven
Del 5. Loven om forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
Afgørelsespraksis: Bilag 1-6
EU-direktiver: Bilag 7-11
Stikordsregister